Projekt pro Vás

Úvodní strana » Opatření » Životní prostředí

Životní prostředí

Revitalizace krajiny

odpadové hospodářství

  • bioodpady, bioplynové stanice, recyklace, sanace, staré zátěže, zpětný odběr

Hluk

  • protihluková opatření - měření, posudky

Tepelné hospodářství

  • kogenerační jednotky
  • plynové zdroje
  • tepelná čerpadla

Vodní hospodářství

  • vodovody (vodovodní řady, vodovodní přípojky, čerpací stanice)
  • kanalizace (čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky, čerpací stanice)
  • vodní toky/cesty (rybníky, potoky, řeky, povodně)
  • hydrogeologie

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz