Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2015

Reference 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

 • Zpracování studie na akci: „Snížení energetické náročnosti budov s vyhodnocením“

Městská část Praha 15

 • Inženýrská činnost k vydání územního a stavebního povolení na akci: „Plynové kotelny u objektů ZŠ Nad Přehradou, MŠ Boloňská 313, MŠ Milánská 472 a 473, MŠ Parmská 388 a 389, Úřad MČ“,
 • PD na akci: „Odpojení kotelen“,
 • Zpracování PD a IČ na akci: „Neutralizační zařízení pro kotelny“

Obec Stehelčeves

 • Zpracování přípravné fáze a DSP na akci: „Rekonstrukce chodníků I. Etapa“
 • TDI a projektový management na akci: „Nástavba a půdní vestavba ZŠ a MŠ v obci Stehelčeves“
 • TDI a projektový management na akci: „Revitalizace ZŠ a MŠ Stehelčeves“,
 • Zpracování a projednání dopravní studie na akci: „Dopravní řešení ulic Vrapická XV. Moravce včetně navazujících ploch“

MČ Praha 4

 • Autorský dozor na akci: „ Sanace vlhkosti suterénu v bytovém objektu Hodonínská 967/13, Praha 4“
 • PD na akci: „Sanace BD Čestmírova 140/12, Praha 4“

Obec Všeradice

 • Inženýrská činnost, vypracování a podání žádosti o dotace, koordinace na akci: „Rekonstrukce chodníků v obci Všeradice“

Městský úřad Králův Dvůr

 • Zpracování studie na akci: „Sběrný dvůr a kompostárna v Králově dvoře“

Gymnázium a SOŠ Plasy

 • Zpracování projektové dokumentace na akci: „ Zpracování protokolu a vlhkostního průzkumu s návrhem sanačních opatření pro budovu jazykových učeben v Plasích“

Domov klidného stáří v Žinkovech

 • Zpracování „Návrhu technického řešení rekonstrukce vytápění DKS v Žinkovech“

Obec Nižbor

 • Zpracování projektové dokumentace /DSP/ a IČ na akci: „Změna vytápění MŠ Nižbor“
 • Projektová dokumentace ZTI na akci : „Modernizace kuchyně MŠ Nižbor“
 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na akci: „Rozšíření ZŠ Nižbor“

Gymnázium Tachov

 • Zpracování studie na akci: „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu stravovacího pavilonu Gymnázia Tachov“

Eurovision, a.s.

 • TDI na akci: „ZŠ Chvaletická Praha 14“
 • TDI na akci: „MŠ Vybíralova č.p. 967, 968 a 969, Praha 14“

Obec Loděnice

 • Inženýrskou činnost na akci: ulice Pražská /Ke hřbitovu/
 • Zpracování studie na akci: „Dopravní zklidnění ulic Plzeňská a Pražská“

Obec Hluboš

 • Zpracování projektové dokumentace/DSP, DUR/ a IČ na akci: „Oprava komunikace a VO ulic U parku a Pod kostelem“

Targeton s.r.o.

 • Zajištění odborné a technické výpomoci na akci: „Strážek – kanalizace a ČOV“, „ČS Bruska Praha 6“

Oční optika Praha s.r.o.

 • Zajištění PD a inženýrské činnosti pro akci: „Užívání optiky a optometrie v prostorách obchodu Billa, Praha 7“

Obec Polní Voděrady

 • Zajištění přípravných prací na akci: „Chodníky Polní Voděrady  - I.etapa“

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz